NederlandsEnglishDeutsch
  Activities / Agenda / Veranstaltungen
  Dance Write-ups
  Sufi Sangha
  About us
  Sufism
  Dances of Universal Peace
  Newsletters & Reports
  PIM Shop
Peace in Motion Shop
  Khankah Samark
  Contact & how to get there
  Related Websites

Home

 

 

PIM Shop

}
Schipper Rumi: De schipper en de filosoof € 7,00

Verhalen uit de Masnavi delen I & II, verzameld en naverteld door Wim van der Zwan.
Geïllustreerd door Saskia van Gelderen, 192 p.
Uitgave Altamira, Haarlem, 2012

Evenals in zijn vorige bundel met dierenverhalen verzamelt en vertelt de auteur en Rumi-kenner vijfentwintig verhalen na uit de eerste twee delen van het zesdelige hoofdwerk de 'Masnavi' van de grote 13e eeuwse Perzische soefidichter en mysticus Rumi. Hier, analoog aan de parabels van Jezus, betreft het stichtelijke verhalen met een duidelijk plot (zoals een man die een tatoeage van een machtige leeuw wil laten zetten, maar zelf leeuwenmoed blijkt te ontberen), die geschikt zijn voor een westers publiek dat niet is ingevoerd in de Perzisch-islamitische wereld van Rumi. Het navertellen in hedendaags Nederlands (waarbij getracht is de originele tekst zo nauwkeurig mogelijk te volgen en niet af te wijken van de geestelijke boodschap), zonder onderbrekingen en de toelichting van ieder verhaal achterin (waarin ook, om Rumi en zijn leefwereld recht te doen, enkele delen die in het lopende verhaal zijn overgeslagen, samen met een summiere uitleg over de achtergrond vanuit soefisme en islam, opgenomen zijn) maken het samen met de uitgebreide inleiding nòg laagdrempeliger voor de algemene lezer.

(Recensie Nederlandse bibliotheekcentrale)             

BACKADD TO BASKET Download not yet available